Λεξικό βασικών εννοιών : του υλικού - τεχνικού, πνευματικού και ηθικού πολιτισμού : θεμελιώδεις γνώσεις εννοιών για τις εκθέσεις /

Πρώτος συγγραφέας: Διαμαντόπουλος, Δημ. Π.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πατάκης,, 1997.
Σειρά: Λεξικά ; 3
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1131.D536 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο