Σύντομο ερμηνευτικό λεξικό ψυχολογικών όρων : αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό /

Πρώτος συγγραφέας: Χουντουμάδη, Αναστασία.
Άλλοι συγγραφείς: Πατεράκη, Λένα.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δωδώνη,, 1997.
Έκδοση: 2η έκδ. βελτ. και συμπλ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: BF31.C47 1997
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-04-29 23:59:00