Φιλελεύθερη έμφαση : τρημινιαία επιθεώρηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Corporate συγγραφέας: Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο 1 τχ. 52 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 50 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 51 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2012) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 47 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2011) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 45 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 44 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 43 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 42 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2010) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 41 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 40 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 39 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 38 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2009) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 37 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 36 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 35 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 34 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2008) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 33 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 32 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 31 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 30 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2007) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 29 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 28 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 27 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 26 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2006) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 25 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 24 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 23 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 22 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2005) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 21 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 20 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 19 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 18 (Ιαν./Φεβρ./Μάρτ. 2004) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 17 (Οκτ./Νοέμ./Δεκ. 2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 16 (Ιούλ./Αύγ./Σεπτ. 2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 15 (Απρ./Μάι./Ιούν. 2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 14 (Ιαν. 2003) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 13 (Οκτ.-Νοέμ.-Δεκ. 2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 12 (Ιούν.-Ιούλ.-Αύγ. 2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 11 (Μάρτ.-Απρ.-Μάι. 2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 τχ. 10 (Χειμώνας 2001-2002) Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Τχ.8-9/Καλοκαίρι-Φθινόπωρο/200 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Τχ.7(Άνοιξη)2001 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Τχ.6/Χειμωνας/2001 Μη Δανειζόμενο
Αντίγραφο 1 Τχ.5(Καλοκαίρι) 2000 Μη Δανειζόμενο