Φιλελεύθερη έμφαση : τρημινιαία επιθεώρηση του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Corporate συγγραφέας: Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.
Μορφή: Περιοδική έκδοση
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής,
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: Unknown
Συλλογή: Scientific Serials
Αντίγραφο Unknown Μη Δανειζόμενο