Ιστορία οικονομικών θεωριών /

Κύριος συγγραφέας: Σιδέρις, Αριστοτέλης Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήναι : Παπαζήσης, 1953-
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
  • τ. 1. Αι περί αξίας και τιμών θεωρίαι