Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας ορθογραφικό-ερμηνευτικό, ετυμολογικό-συνωνύμων, παραγώγων-αντιθέτων, σύνθετων /

Άλλοι συγγραφείς: Γιαννακόπουλος, Π. Ε. 1931-
Μορφή: Λογισμικό
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πελεκάνος,, [199-?]
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Desk

Ταξινομικός #: PA1131.L495 1990z
Συλλογή: CD-ROM
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο