Το πολιτικό σύστημα : κοινωνιολογική θεώρηση της πολιτικής ζωής /

Πρώτος συγγραφέας: Τερλεξής, Πανταζής.
Corporate συγγραφέας: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ελλάδα)
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Εθνικόν Κέντρον Κοινωνικών Ερευνών,, 1973.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: JA76.T47 1973
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο