Οι αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της βυζαντινής μελοποιϊας : και πανομοιότυπος έκδοσις του καλοφωνικού στιχηρού της Μεταμορφώσεως "Προτυπών την ανάστασιν", μεθ' όλων των ποδών και αναγραμματισμών αυτού, εκ του Μαθηματαρίου του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος /

Πρώτος συγγραφέας: Στάθης, Γρηγόριος Θ., 1940-
Άλλοι συγγραφείς: Χουρμούζιος, Χαρτοφύλαξ, π. 1840
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας],, 1994.
Έκδοση: 3η έκδ.
Σειρά: Μελέται ; v. 3.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: ML188.S7 1994
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 3 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο