Ογδόντα πέντε δημοτικές μελωδίες από τα κατάλοιπα του Νικολάου Φαρδύ /

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (Αθήνα, Ελλάδα). Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο.
Άλλοι συγγραφείς: Φαρδύς, Νικόλαος Β., 1853-1901., Δραγούμης, Μάρκος Φ., 1934-
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών - Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο,, 1991.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια