Εγκυκλοπαιδικό λεξικό πληροφορικής : αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό/

Άλλοι συγγραφείς: Λαζαρίδης, Νικόλαος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πελεκάνος,, 1987.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: QA76.15.E35 1987
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο