Αγγλοελληνικό ελληνοαγγλικό λεξικό οικονομικών & εμπορικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Λυσικάτος, Σωτήρης Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, [χ.ο.],, 1992
Έκδοση: 2η εκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: HF1002.L87 1992
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο Unknown
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο