Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο Ορθοδόξου Θεολογίας : προοπτικές στη σημερινή Ευρώπη : πρακτικά συνεδρίου /

Corporate συγγραφέας: Αριστοτέλης (Πρόγραμμα Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης)
Άλλοι συγγραφείς: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Η Θεσσαλονίκη ως κέντρο Ορθοδόξου Θεολογίας"
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, [χ.ό.],, 2000.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

Παρόμοια τεκμήρια