Χρώματα - βερνίκια οικοδομής & επιπλοποϊίας.

Corporate συγγραφέας: ICAP ΑΕ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, ICAP,, 2000.
Σειρά: Κλαδικές μελέτες (ICAP)
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο:

Διαθέσιμο Online

Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: HC291.I33C445 2000
Συλλογή: Sectoral Studies
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο