Εκσυγχρονισμένον "1970" νέον λεξικόν : ορθογραφικόν και ερμηνευτικόν όλης της Ελληνικής γλώσσης - αρχαίας - μεσαιωνικής - καθαρευούσης - δημοτικής /

Πρώτος συγγραφέας: Δημητράκος, Δημήτριος Β., 1875-1966.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Αθήναι] :, Χρ. Γιοβάνης,, c1969.
Έκδοση: 3η έκδ. εκσυγχρονισμένη / Αναθεώρησις ... υπό Θησέως Τζανετάτου.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: PA1131.D4 1969
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο