Λεξικό εννοιών : πολιτικών, κοινωνικών επιστημών και γενικής παιδείας /

Πρώτος συγγραφέας: Παϊπάης, Γιώργος Ρ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Σταμούλης,, c1996.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: JA64.G74P37 1996
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο