Πολύγλωσσο λεξικό τουριστικών & επισιτιστικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Μαύρος, Κωνσταντίνος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: [Αθήνα] :, Έλλην,, c1995.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: G155.A1M385 1995
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο