Εισαγωγή στη δημόσια οικονομική /

Πρώτος συγγραφέας: Δαλαμάγκας, Β. Α.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Το Οικονομικό,, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HJ191.G7D35 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο