Η εξολόθρευσις της ελληνικής ομογένειας και η τουρκική κατά της Ελλάδος επιβολή /

Πρώτος συγγραφέας: Παπαγιαννάκης, Ελευθέριος Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παρουσία,, 1995.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:
Διαθέσιμο Online: Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

Διαθέσιμο Online

Εξώφυλλο, οπισθόφυλλο και πίνακας περιεχομένων

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DF787.T8P357 1995
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο