Οι νέοι και η πολιτική : διήμερο πολιτικής φιλοσοφίας /

Corporate συγγραφέας: Εταιρεία Αριστοτελικών Μελετών "Το Λύκειον"
Άλλοι συγγραφείς: Κούτρας, Δημήτριος Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 1998.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα: