Παράκλησις

Μορφή: CD
Γλώσσα: Grebo
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Σιμωνόπετρα, Άγιον Όρον :, Fabelsound,, 1999.
Θέματα:
Πίνακας περιεχομένων:
 • Ευλογητός ο Θεός (1:49)
 • Κύριε εισάκουσον (1:22)
 • Θεός Κύριος (2:33)
 • Ν' ψαλμός (1:57)
 • Ωδαί α', γ' (4:05)
 • Αίτησις, πρεσβεία θερμή (2:12)
 • Ωδαί δ', ε' στ' (5:59)
 • Αίτησις, προστασία των χριστιανών (2:23)
 • Ευαγγέλιον (4:11)
 • Δόξα, και, νυν, σώσον ο Θεός τον λαόν σου (5:41)
 • Ωδαί ζ', η', θ' Άξιον έστιν, μεγαλυνάρια (8:38)
 • Τρισάγιον, δέησις, απόλυσις (5:10)
 • Πάντων προστατεύεις, δι' ευχών (2:31)
 • Μέγας Κύριος (13:23)