Αγνή Παρθένε Δέσποινα Blessed Virgin Mary.

Άλλοι συγγραφείς: Βασιλικός, Θεόδωρος.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, χ.ο.,, 1995.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: ACD 270
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο