Αγγλοελληνικό λεξικό ψυχοπαιδαγωγικών όρων /

Πρώτος συγγραφέας: Γεωργούσης, Παναγιώτης Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Δελφοί,, 1999.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: LB1050.9.G467 1999
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
ΔανεισμένοΕπιστροφή: 2024-05-27 23:59:00