Θ' συμφωνία βυζαντινής μουσικής με ποικίλους αναστάσιμους ύμνους = 9th symphony of byzantine music : with various resurrection's hymns.

Άλλοι συγγραφείς: Φορτωμάς, Παύλος, Βασιλικός, Θεόδωρος.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, [χ.ο.],, 1999.
Σειρά: A Capella ; v.23
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: ACD 287
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο