Οι αγροτικές σχέσεις στην Οθωμανική Αυτοκρατορία (15ος - 16ος αι.) /

Πρώτος συγγραφέας: Mutafchieva, Vera P.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Bulgarian
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Πορεία,, 1990.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD804.M816 1990
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο