Πολιτικές δυνάμεις και συνταγματικοί θεσμοί στη νεότερη Ελλάδα (1844-1940) /

Κύριος συγγραφέας: Πετρίδης, Παύλος Β.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας, 1992.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JN5043.P48 1992
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο