Πρόσωπα και θεσμοί της αρχαίας Ελλάδας /

Πρώτος συγγραφέας: Δημάκης, Παν. Δ.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Παπαδήμας,, 1994.
Θέματα/Λέξεις Κλειδιά:

University of Macedonia Library: Κλειστό Βιβλιοστάσιο (Closed Stack)

Ταξινομικός #: KL4106.5.D46 1994
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο