Μια αυθόρμητη γραφειοκρατία : δεκαοκτώ ιστορίες και αφηγήματα για την καθημερινή πολιτική πρακτική στις Βρυξέλλες /

Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Τυπωθήτω,, 2000.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Γραφείο Επεξεργασίας (Processing Office)

Ταξινομικός #: PA5276.E88T93 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο