Πέρα από την αρχαία ελληνική δημοκρατία : δοκίμια αρχαίας και νεότερης ιστοριογραφίας /

Κύριος συγγραφέας: Vidal-Naquet, Pierre, 1930-2006
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: Αθήνα : Αλεξάνδρεια, 1999.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Ο αρχαίος κόσμος
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: JC75.D36V5316 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο