Η νοημοσύνη της επιτυχίας /

Πρώτος συγγραφέας: Sternberg, Robert J.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικά Γράμματα,, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: BF431.S7316 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο