Η ακολουθία του Ακάθιστου ύμνου /

Πρώτος συγγραφέας: Καράς, Σίμων, 1905-1999
Corporate συγγραφέας: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής μουσικής,, 1999.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: M2157.K372 1999
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο