Θεσσαλονίκη : επιστημονική επετηρίδα του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
Μορφή: Επιστημονικό περιοδικό
Γλώσσα: Greek
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Το Κέντρο :, 1985-
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Β (Stack Room B)

Ταξινομικός #: DF951.T45T43
Συλλογή: Monographs in Series (Conf., ICAP, etc)
Αντίγραφο 1, 1992 τ.3
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1, 1999 τ.5
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο