Μουσικόν τριώδιον /

Πρώτος συγγραφέας: Καράς, Σίμων, 1905-1999
Corporate συγγραφέας: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής μουσικής,, 1999.
Θέματα:
Φυσική περιγραφή: 2 τ. : μουσική ; 32 εκ.
ISBN: 9608106109