Παραπομπή APA

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μ. (1991). Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα (2η έκδ. βελτ., εκσυγχρονισμένη.). Αθήνα: Παπαζήσης.

Παραπομπή Chicago Style

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία. Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα. 2η έκδ. βελτ., εκσυγχρονισμένη. Αθήνα: Παπαζήσης, 1991.

Παραπομπή MLA

Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία. Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα. 2η έκδ. βελτ., εκσυγχρονισμένη. Αθήνα: Παπαζήσης, 1991.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.