Η οικονομία της παραοικονομίας στην Ελλάδα /

Κύριος συγγραφέας: Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 1991.
Έκδοση: 2η έκδ. βελτ., εκσυγχρονισμένη.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια