124 ελληνικά δημοτικά παραδοσιακά τραγούδια σε βυζαντινή μουσική σημειογραφία /

Άλλοι συγγραφείς: Παντελόπουλος, Πάνος Ι.
Μορφή: Παρτιτούρα
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Πάτρα :, Π.Ι. Παντελόπουλος,, 1990.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: M1714.A173 1990
Συλλογή: Oversized
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο