Βυζαντινοί ύμνοι των Χριστουγέννων Byzantine hymns of Christmas.

Corporate συγγραφέας: Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής. Εκκλησιαστική χορωδία.
Άλλοι συγγραφείς: Καράς, Σίμων, 1905-1999, Σύλλογος προς Διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής.
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήναι :, Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής,, 1994.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: ACD 401
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 τ.2 Μη Δανειζόμενο