Τραγούδια Μακεδονίας Songs of Macedonia.

Άλλοι συγγραφείς: Καράς, Σίμων, 1905-1999
Μορφή: CD
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα:, Σύλλογος προς διάδοσιν της εθνικής μουσικής,, 1993.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Δωμάτιο Ο/Α (AV Room)

Ταξινομικός #: ACD 405
Συλλογή: Audio CD
Αντίγραφο 1 Μη Δανειζόμενο