Η εφαρμογή των βασικών αρχών του μάνατζμεντ στην προπονητική /

Κύριος συγγραφέας: Λάιος, Αθανάσιος.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Έκδοση: Θεσσαλονίκη : University Studio Press, 1999.
Έκδοση: 1η έκδ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: GV713.L35 1999
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο