Νεοκλασικοί εναντίον νεοκεϋνσιανών /

Άλλοι συγγραφείς: Gibert, Pierre, 1936-, Lavergne, Ph de., Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία., Abraham-Frois, Gilbert.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Έκδοση: [Θεσσαλονίκη] : Παρατηρητής, [1980-1981?]
Σειρά: Οικονομία (Παρατηρητής) ; 3-4
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HD83.P73 1980
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 2 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.2 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 1 τ.1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 τ.1 Διαθέσιμο