Παραπομπή APA

Gibert, P., Lavergne, P. d., Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μ., & Abraham-Frois, G. (1980). Νεοκλασικοί εναντίον νεοκεϋνσιανών. [Θεσσαλονίκη]: Παρατηρητής.

Παραπομπή Chicago Style

Gibert, Pierre, Ph de Lavergne, Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, and Gilbert Abraham-Frois. Νεοκλασικοί εναντίον νεοκεϋνσιανών. [Θεσσαλονίκη]: Παρατηρητής, 1980.

Παραπομπή MLA

Gibert, Pierre, Ph de Lavergne, Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, and Gilbert Abraham-Frois. Νεοκλασικοί εναντίον νεοκεϋνσιανών. [Θεσσαλονίκη]: Παρατηρητής, 1980.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.