Τα φωτισμένα παράθυρα διηγούνται ιστορίες : για την Ελλάδα, τους Έλληνες και τη Βουλή των Ελλήνων /

Πρώτος συγγραφέας: Καλλία, Ελένη.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Καστανιώτης,, 1998.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: JN5123.K359 1998
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο