Υφεση, πληθωρισμός και οικονομική πολιτική : μαρξιστικές ερμηνείες /

Πρώτος συγγραφέας: Λαμπρινίδης, Ματθαίος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αντ. Ν. Σάκκουλας,, 1985.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB97.5.L36 1985
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο