Υφεση, πληθωρισμός και οικονομική πολιτική : μαρξιστικές ερμηνείες /

Πρώτος συγγραφέας: Λαμπρινίδης, Ματθαίος Ι.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Αντ. Ν. Σάκκουλας,, 1985.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια