Εικόνες από τη βιομηχανική Θεσσαλονίκη του χθες.

Corporate συγγραφέας: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Θεσσαλονίκη :, Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης,, 2000.
Θέματα:

University of Macedonia Model School Library: Unknown

Ταξινομικός #: HC298.T43E365 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο