Αξιολόγηση σχεδίων περιφερειακής ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κρήτης στον αγροτικό τομέα /

Πρώτος συγγραφέας: Παρασκευαΐδης, Παρασκευάς.
Corporate συγγραφέας: Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών,, 1993.
Σειρά: Εργασίες για συζήτηση (Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών) ; no. 22.
Θέματα:

Παρόμοια τεκμήρια