Επικοινωνία και αγωγή /

Πρώτος συγγραφέας: Μπακιρτζής, Κωνσταντίνος Ν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 2002.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1033.5.M735 2002
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο
Αντίγραφο 2 Διαθέσιμο