Κριτική επικοινωνιακή διδασκαλία : κριτική προσέγγιση της διδακτικής πράξης /

Πρώτος συγγραφέας: Κοσσυβάκη, Φωτεινή.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Gutenberg,, 1997.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Παιδαγωγική σειρά (Gutenberg)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: LB1033.5.K677 1997
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο