Η καταναλωτική κοινωνία : οι μύθοι της, οι δομές της /

Πρώτος συγγραφέας: Baudrillard, Jean, 1929-2007
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Σκόπελος :, Νησίδες,, 2000.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: HB801.B35516 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο