Λεξικό αρχαιολογικών-περιβαλλοντικών όρων : με σύντομη ιστορία της αρχαιολογίας : αγγλοελληνικό-ελληνοαγγλικό-ερμηνευτικό /

Πρώτος συγγραφέας: Καραλή, Λιλιάν.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Ελληνικά Γράμματα,, 1998.
Έκδοση: 2η έκδ. βελτ.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Περιοχή Πληροφοριακού (Reference Area)

Ταξινομικός #: CC81.K37 1998
Συλλογή: Reference
Αντίγραφο 1
Reference (δανειζόμενο για 3 ώρες)
Διαθέσιμο