Κυπριακό πρόβλημα και διεθνής πολιτική : από την ανεξαρτησία στην Ευρωπαϊκή Ένωση /

Κύριος συγγραφέας: Joseph, Joseph I.
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
English
Έκδοση: Αθήνα : Παπαζήσης, 2000.
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: DS54.9.J6816 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο