Η κριτική φιλοσοφία του Καντ : η θεωρία των ικανοτήτων /

Πρώτος συγγραφέας: Deleuze, Gilles, 1925-1995
Μορφή: Βιβλίο
Γλώσσα: Greek
French
Άλλες Λεπτομέρειες Έκδοσης: Αθήνα :, Εστία,, 2000.
Έκδοση: 1η έκδ.
Σειρά: Φιλοσοφία (Εστία)
Θέματα:

University of Macedonia Library: Βιβλιοστάσιο Α (Stack Room A)

Ταξινομικός #: B2799.K7D4316 2000
Συλλογή: Main Collection
Αντίγραφο 1 Διαθέσιμο